Nyheder

Partnerløsning med succes

Rene Møller var anden generation i United Textile Group (UTG), da han stod overfor et valg om at slå bremsen i eller at investere væsentligt i nye faciliteter i en særlig egn af Europa. Spørgsmålet var, om han skulle nøjes, eller om han skulle bruge de næste 10 år af sit liv på at videreudvikle UTG betydeligt i samarbejde med en ny partner.

En velfungerende virksomhed

Rene Møller, UTG og Palle Noergaard, DealHaus
”Jeg havde overtaget UTG fra mine forældre. Eller rettere, jeg havde med basis i mine forældres virksomhed fusioneret med yderligere to virksomheder, og derigennem blev UTG skabt”, forklarer Rene Møller.
Fusionen forløb dog ikke helt som ventet. Derfor blev den stille, men effektivt opløst over en årrække. ”Selv med de ændringer var det stadig muligt at vækste pænt, og jeg stod med følelsen af, at jeg havde en pænt fungerende virksomhed med et fornuftigt afkast, som vi siger herude”, fortæller Rene og fortsætter. ”På den anden side, da vores primære produkt er at sælge design, sy-minutter og korte leveringstider, måtte vi til stadighed flytte rundt som en slags industrielle nomader”.
Virksomheden var entreret dybere ind i Tyrkiet, men Rene kunne se, at der skulle investeres mærkbart i nye anlæg dernede for at kunne klare efterspørgslen. ”I Tyrkiet lejer man ikke bare en virksomhed, så der skulle altså dedikeres penge og dermed risiko i det. Alligevel så mulighederne for at skabe en rentabel forretning ganske fornuftige ud”, forklarer han.

Målet var at finde den rigtige partnerRene-Moeller-UTG-Palle-Noergaard-DealHaus

”Nogle af de tanker, der gik gennem mit hoved, var, at jeg havde skabt en rigtig god og stabil motor, som kunne generere videre vækst. Samtidig ville jeg gerne i mindre udstrækning sikre min familie og jeg selv, men først og fremmest handlede det om, at UTG skulle kunne gennemleve bump på vejen i en videre udvikling”, fortæller Rene. Han havde en lang række drøftelser med familie, venner og rådgivere, hvorefter han valgte at igangsætte en proces i samarbejde med Palle Nørgaard, ejer af DealHaus. ”Vores mål var at finde den rigtige partner, og i den forbindelse var jeg afklaret med, at jeg givetvis skulle afgive majoritet. Det betød, at det i endnu højere grad var vigtigt at sikre, at partneren var den rigtige for mig og for UTG”, fortæller han.
Der blev relativt hurtigt skabt en relation til Jysk Fynsk Kapital. Man gennemførte en række møder i ind- og udland, mens konkrete forhandlinger blev igangsat. ”Man er sjældent forberedt på de aspekter, der indgår i en virksomhedshandel – ikke mindst i forhold til det psykologiske spil, som er et væsentligt element i enhver forhandling”, medgiver Rene. ”Der er op- og nedture, som i mange af livets sammenhænge, og i denne forbindelse var det rart at have en mægler med i processen, som kendte den og havde prøvet det før. Det var værdifuldt for mig, og det var det helt givet også for min tilgang i forhandlingerne”, fortsætter han. 

Tre skarpe fra René

1. Du kan ikke fastsætte en exit på tid, hvis den skal være optimal.

2. Nye medejere kan være en berigelse.

3. Vi forsikrer os mod meget, så et del-exit er lige så meget en afdækning af ejerens såvel som virksomhedens risiko.

En partner med brede skuldre

”Med JFK i ryggen kunne jeg se, at jeg fik en strategisk finansiel medejer, som havde brede skuldre og kunne bære byrden, hvis vi ramte noget forkert. Derudover kunne de bidrage til den udvikling, som vi skulle igennem i UTG, og ikke mindst være mine fortrolige i min ledelse af virksomheden”, siger Rene. ”Jeg synes, at vi fik skabt fundamentet for en god aftale, og det skete på en respektfuld måde”.
I aftalen lå mange og lange drøftelser og samtaler, som alle havde til formål at sikre, at der var gensidig forståelse for, hvordan og i hvilken retning UTG skulle udvikle sig, og ikke mindst hvad koncernen bestod af. Derudover sørgede parterne for, at der blev skabt grundlag for at gennemføre et ledelses- og ejermæssigt generationsskifte, når tiden kommer. Og den daglige relation mellem UTG og JFK blev i høj grad effektueret med indsættelsen af en aktiv bestyrelsesformand fra JFK’s side, som i øvrigt har indsigt i den sektor, hvor UTG har sit virke.
”Når jeg i dag gør det op, var det en god beslutning, og ikke mindst den rigtige beslutning, både for mig og for UTG. Jeg tror også, at JFK er tilfredse”, forklarer Rene. ”Jeg kunne måske være blevet rigere ved ikke at have gjort det, men jeg ville ikke bytte det med den positive måde, som jeg har gennemlevet mit partnerskab på”, afslutter han.

UTG

UTG er en mode- og produktionsvirksomhed, som primært skaber overdele til globale kunder, der anvender dem i egne kollektioner. Ligeledes har korte leveringstider væsentlig betydning. Virksomheden har udviklings-, salgs- og indkøbsfunktioner i Ikast, London og Istanbul samt produktion i Litauen, Ukraine, Bangladesh og Tyrkiet, og koncernen beskæftiger i dag ca. 1500 personer.

Log in

en
create an account