Nyheder

Et skridt i den rigtige retning

Markedet for køb og salg af virksomheder(M&A) oplever i øjeblikket positive tendenser. Den spirende optimisme, fremkommer blandt andet af en markant stigning i transaktioner med udenlandske købere set i forhold til sidste år.

Finansårene 2013 og 2014 har været præget af flere store danske børsnoteringer. I 2013 så vi blandt andet virksomheden bag de folkekære striber, Matas, blive børsnoteret med stor succes. Matas var den ene af tre børsnoteringer i 2013, som har været starten på en stigende aktivitet i det danske marked for børsnoteringer, som ellers har ligget mere eller mindre brak siden Pandora og Chr. Hansen noteringerne i 2010. I 2014 har det primært været den danske sanitetsgigant ISS, som er løbet med overskrifterne efter en succesfuld entre på det danske aktiemarked, og var samtidig den største danske børsnotering siden TDC. Noteringen er blot en af tre i år, hvilket indikerer en opadgående trend, som kunne forventes at fortsætte de næste par år. Her vil vi blandt andet kunne se frem til en notering af en af Danmarks største virksomheder, DONG Energy, som forventes at få sin børsintroduktion inden udgangen af 2017.

Bevægelser i markedet
I M&A markedet for små og mellemstore virksomheder opleves også en interessant udvikling, hvor der i de første tre kvartaler af 2014 er blevet foretaget 224 transaktioner, hvilket er en anelse højere end den tilsvarende periode sidste år. Fælles for de to perioder er, at første kvartal har været præget af den største aktivitet, som i væsentligste udstrækning kan forklares både fra et finansielt og psykologisk synspunkt. Regnskaberne afsluttes, og det giver derfor i mange tilfælde mere mening at handle på baggrund af friske årsrapporter. Samtidig kan det psykologiske også have en afgørende effekt da nytåret markerer skillelinje mellem fortid og fremtid, og danner dermed perfekte rammer for en ændring så stor som et virksomhedskøb eller salg.

Den mest markante udvikling findes i transaktioner på tværs af landegrænser. 64 danske virksomheder blev i perioden solgt til en udenlandsk køber, mod kun 52 året forinden. Det er især vores skandinaviske naboer, som har været særdeles akkvisitive i perioden. Svenske købere har i de første tre kvartaler været involveret i 14 handler, som er fem mere end samme periode sidste år, mens antallet af virksomhedssalg til Norge steg fra seks til ni. De udenlandske virksomheder nærer også stor interesse for den danske tech- og software branche. Der er i perioden solgt 8 danske virksomheder, som beskæftiger sig med ovennævnte branche, hvilket er to mere end sidste år, som bekræfter den stigende aktivitet i tech-branchen. Eksempler på den udenlandske interesse kan blandt andet ses på udenlandske investorers store efterspørgsel på danske fødevarevirksomheder, som blandt andet har resulteret i salget af Mette Munk og SFK Food som du kan læse meget mere om i denne udgave af Connector. Interessen for danske fødevarevirksomheder kan skyldes den turbulente tid med et usikkert marked og et svingende geopolitisk klima, hvor virksomheder som SFK Food og Mette Munk har klaret sig signifikant bedre end størstedelen af deres konkurrenter både i, omkring og på tværs af deres respektive brancher.

Finansiel eller industriel

De finansielle investorer har i de første tre kvartaler i 2014 ikke været involveret i samme antal transaktioner på tværs af grænser sidste år. Faldet sker i en periode, hvor Vækstfonden har oplevet, at danske virksomheder oplever en kortere vej til venturekapital. Denne tendens kan skyldes, at danske investorer har vendt blikket indad og fokuserer dermed på det danske potentiale i højere grad end vi tidligere har set. Udviklingen kan blandt andet mærkes for de mange danske tech startups. The Nordic Web rapporterer, at de 31 offentliggjorte danske tech startups har rejst over 100 millioner euro i de første tre kvartaler i 2014, som understreger den stigende interesse og fokus på branchen.

Egne erfaringer

Hos DealHaus oplever vi en positiv udvikling på både salgs- og købssiden, hvilket kan skyldes en større optimisme på markedet. Vi oplever især en høj aktivitet i tech-branchen, som præges af en større salgsvillighed. Vi kan samtidig mærke, at behovet for en international rækkevidde bliver større og større, hvilket betyder at vores medlemskab af Alliance of International Corporate Advisors (AICA) har været en vigtig hjælp i søgen på de helt rigtige investorer.

Vi tror trenden fortsætter, hvilket åbner for et spændende 2015, hvor vi forhåbentlig får en markant stigning i det samlede antal handler for mindre og mellemstore virksomheder.

Tallene i artiklen bygger på en analyse af handler i de første 3 kvartaler af 2014 og 2013. Handlerne omfatter udelukkende offentliggjorte virksomhedsoverdragelser i segmentet for mindre og mellemstore danske virksomheder

Log in

en
create an account