Salgsprocessen

Skal du sælge din virksomhed

Et succesfuldt virksomhedssalg er summen af mange faktorer, som både kræver tid, ressourcer – og ikke mindst grundige overvejelser. Som virksomhedsmæglere rådgiver vi om hvordan virksomhedsejere kan få den største værdi ud af et eventuelt salg og arbejder tæt sammen med dem igennem hele salgsprocessen.

En salgsproces tager tid. Ikke mindst fordi det indebærer nogle meget store beslutninger der skal overvejes og træffes, men også fordi at forberedelsen og præsentationen af virksomheden kræver at man skaber de bedst mulige rammer herfor.

Analyse og sparring

Vi er engageret i hele salgsprocessen frem til gennemførslen af en transaktion, og det er derfor vigtigt at have et indgående kendskab til de virksomheder vi arbejder med. Forud for salgsprocessen - og i hele forløbet op til den indledende kontakt til potentielle investorer/købere laver vi en omfattende analyse af virksomheden, markedet og industrien for at sikre at vi kan yde den mest optimale rådgivning – og at du som ejer er bedst muligt klædt på til et salg.
Vi arbejder naturligvis altid under forudsætning af gensidig enighed omkring hvordan processen skal forløbe – og fortrolighed og diskretion er altid sikret fra vores side.

Vi rådgiver og sparrer i denne fase også med dig omkring hvilke strategiske muligheder, overdragelsesmodeller og værdi indikationer der kan være på din virksomhed i salgsprocessen – så du hele tiden kan vurdere dine alternativer på et informeret grundlag.

Identifikation af potentielle investorer

Vi har arbejdet med rådgivning omkring køb og salg af virksomheder længe, og ved derfor også at det vigtigste i salgsprocessen er at finde den rette køber eller investor. Vi bruger derfor det indgående kendskab vi opnår omkring din virksomhed, til at afsøge vores omfattende netværk og markedet generelt – både lokalt og globalt – for at kunne identificere de mest optimale potentielle investorer.
Når vi har kortlagt de mest attraktive emner, gennemgår vi i fællesskab hvem vi prioriterer og med fordel kunne være interesserede i at gå i dialog med. Det sikrer at dine interesser og din betragtning på værdi – uanset om det måles i pris, videreførelse af virksomhedens ånd og sikring af medarbejdernes arbejdsplads, fortsat medejerskab eller andre faktorer der er vigtige for dig – altid prioriteres højest i forhold til de potentielle købere vi tager kontakt til.

Udarbejdelse af materiale og diskret kontakt

Vi udarbejder også et præsentationsmateriale (”Information Memorandum”) som skal være det indledende vurderingsgrundlag for potentielle investorer/købere. Memorandummet beskriver de værdiskabende aktiviteter, forventninger og faktorer som danner ramme om din virksomhed. Vi sørger derfor også for at kontrollere salgsprocessen således at intet materiale distribueres til nogen uden forudgående accept af fuld fortrolighed og diskretion.

Forhandling og koordinering af den samlede salgsproces

Når vi har fundet interesserede købere til din virksomhed, er vi med dig i hele forhandlingsforløbet. Vi planlægger i salgsprocessen udbudsformen, sikrer rammerne omkring forhandlingen og forbereder dig på hele forløbet. Vi samarbejder også tæt med dine øvrige rådgivere og koordinerer salgsprocessen på en struktureret og effektiv måde.
Vi arbejder under hele forløbet under fuld fortrolighed. Det er vigtigt, at der er gensidig tillid til dette for at give salget de bedste betingelser, som er i alle parters interesse. 
Når du vælger DealHaus som rådgiver sikrer du, at din virksomhed opnår:

•    Adgang til vores omfattende danske og internationale netværk af potentielle købere
•    Eksponering af din virksomhed over for et begrænset og veldefineret udvalg af optimale købere

•    Styrket grundlag for konkurrence mellem købere

•    Professionel tilgang til din virksomhed og forståelse for rammerne omkring den

•    Fortrolighed gennem hele salgsprocessen

•    En struktureret og effektiv salgsproces

•    Værdiskabende rådgivning

Vi har en veldokumenteret track record, og vores salgsproces sikrer, at du hos os altid føler dig tryg og velinformeret. 

Log in

en
create an account