Deal Tracker Q4 – Det danske M&A-marked når nye højder
Deal Tracker - M&A Kvartalsrapport – 4. Kvartal 2023

Deal Tracker Q4 - Det danske M&A-marked når nye højder

februar 1, 2024

Læs med i vores recap nedenfor og download Deal Trackeren her på siden for at få den fulde status på det danske M&A-marked.

“Til trods for en ellers forventede tilbageholdenhed på grund af makroøkonomiske udfordringer har det danske M&A-marked igen vist sin robusthed i 2023, hvor antallet af annoncerede transaktioner faktisk oversteg rekordåret 2022. Aktiviteten er blevet mere fokuseret omkring Danmark, hvor især de danske købere har holdt niveauet oppe. Mens large cap-segmentet har stået ”stille”, har small og mid cap-segmentet altså trivedes langt bedre end vi selv havde ventet.”

Q4 2023 – key takeaways

En ny normal synes at præge det danske M&A-marked efter endnu et stærkt kvartal, som sætter sidste punktum for endnu et rekordår. Til trods for at Q4 faktisk var årets svageste kvartal, målt på antal annoncerede transaktioner, sluttede året på en ny samlet rekord (589). Finansielle aktører stod direkte for 30% af årets transaktioner, en lille stigning i forhold til året før. Industrielle købere oplevede en mindre tilbagegang, og stod samlet set for 70%.

Årets sidste kvartal blev tydeligt præget af én sektor, nemlig software, som alene stod for ~22% af alle annoncerede transaktioner. Aktiviteten inden for software var mere end dobbelt så høj som den næst mest aktive sektor. Og ser man lidt nærmere på sektoraktiviteten for hele året, fortsætter software altså med at være den dominerende sektor, selvom den udgør en mindre andel af det totale antal transaktioner sammenlignet med tidligere år.

Omvendt er aktiviteten inden for Business services vokset, hvilket primært er drevet af et par markante konsolideringsbølger inden for tekniske rådgivere/
konsulenter, herunder rådgivende ingeniører, it-konsulenter o.l. Industrielle købere stod for ~85% af alle opkøb i Business services, hvilket vidner om en fragmenteret industri, der er under markant konsolidering. Hvis man graver lidt i tallene, vil man også se, at køberne her alle er enten børsnoterede eller ultimativt ejet af en kapitalfond.

Ser man på de danske virksomheders opkøbs-aktivitet, har 2023 været et markant år. Den kvartalsvise aktivitet har været betydeligt højere end i samme perioder i 2022, og stigningen har især været drevet af opkøb af danske Targets. Det totale antal annoncerede transaktioner for danske købere oversteg for første gang 500 i 2023. Både de finansielle og strategiske købere har foretaget omkring 30% flere opkøb i 2023 sammenlignet med 2022.

Stigningen i aktiviteten blandt de danske strategiske købere påvirkes af et stærkt Q4, hvor de industrielle købere foretog hele 55% flere opkøb end samme periode sidste år. Den generelle stigning skyldes især flere indenlandske opkøb, altså når både køber og target er dansk – en ny spændende tendens vi glæder os til at følge de kommende kvartaler.

Kigger vi i stedet mod de danske virksomheders opkøbslyst, så har 2023 været historisk med 341 transaktioner. Hvilket er 40 transaktioner mere end i samme periode i 2022. Forskellen ligger blandt andet i en stigning på ~19% i indenlandske opkøb. Den underliggende driver er aktiviteten blandt de danske finansielle aktører, som altså har været markant mere aktive sammenlignet med 2022. Denne udvikling er noget overraskende, givet de markante rentestigninger, som især udfordrer netop kapitalfonde og andre finansielle aktører. Udviklingen må alt andet lige tilskrives de rekordstore fonde, der blev rejst i 2022, som nu skal have kapitalen ”ud at arbejde”.

Nyt fra DealHaus og et (forsigtigt) blik fremad

Vi sluttede 2023 stærkt af med et par gennemførte transaktioner, heriblandt som rådgiver for SaaS-virksomheden iVISION, som i november blev købt af den norske softwarekoncern Visma.

Vores samlede performance i 2023 bringer os således for andet år i streg i top 10 over de mest aktive M&A-rådgivere i Danmark – en præstation vi er særligt stolte af.

Samtidig stod 4. kvartal i det internationales tegn. Efter vores indtrædelse i IMAP i midten af august har vi været rundt at besøge vores kollegaer flere forskellige steder i verden, og vi arbejder allerede på en række ”collaborated deals”, hvoraf nogle forventeligt allerede bliver offentliggjort i Q1 2024.

Markedet for de gode virksomheder synes uændret eller måske endda forbedret en smule i takt med, at nogle købere er blevet mere selektive og risiko averse. Det betyder samtidig, at exit-mulighederne er mange, og vi oplever en stigende efterspørgsel på hjælp til at navigere heri og dermed identificere den bedste løsning. Så vi forholder os optimistiske for endnu et stærkt år i 2024 for både vores eksisterende og kommende klienter.

Deal Tracker

Deal Tracker er en markedsrapport, der tager temperaturen på det danske M&A-marked. Vi udgiver den en gang i kvartalet og gør status på kvartalet der gik. Læs overordnede konklusioner her på siden eller download rapporten nedenfor.

Relaterede nyheder

Nyheder
februar 5, 2021
I januar 2021 offentliggjorde vi, at DealHaus havde rådgivet SaaS-virksomheden Apacta og founder, Anders Kondrup Risager i processen omkring investeringsrunden, …
Nyheder
juli 5, 2022
DealHaus har været finansiel rådgiver for Sælger i forbindelse med salget af SK Reflekt og Huset Reflekt til Altiden. …
Nyheder
maj 1, 2024
Generelt set præges begyndelsen af 2024 af en tilbagegang sammenlignet med aktiviteten fra første kvartal 2023. …
Aarhus

Rosensgade 36

8000

Aarhus C

København

Gammel Kongevej 60, 18. sal

1850

Frederiksberg

CVR: 34 490 627

Language
Follow Us
Aarhus

Rosensgade 36

8000

Aarhus C

København

Gammel Kongevej 60, 18. sal

1850

Frederiksberg

CVR: 34 490 627

Language
Follow Us
Aarhus
Rosensgade 36

8000

Aarhus C

København
Gammel Kongevej 60, 18. sal

1850

Frederiksberg

CVR: 34 490 627